Bu proje ile özel/üstün yetenekli öğrencilerde yenilikçi uygulamalarla üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitimi ile özel yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin niteliklerinin artırılması; yenilikçi strateji yöntem ve tekniklerle eğitimsel içerik ve etkinliklerin geliştirilmesi, yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmıştır.